Belastingdienst: 9% btw voor de levering van CBD-olie

Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 7 april 2020 antwoord
gegeven op de vraag naar het toepasselijke btw-tarief op de levering van CBD-olie.
Naar het oordeel van de Belastingdienst is CBD-olie te beschouwen als een
kruidenpreparaat/voedingssupplement en is de levering ervan belast met 9% btw. De
toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.