Belastingdienst: 9% btw voor steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doeleinden

Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 24 mei 2020 duidelijkheid
gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van steriele wattenstaafjes.
De levering van deze wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige
doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswabs om te testen op COVID-19, zijn
naar het oordeel van de Belastingdienst belast met 9% btw. De toelichting op de
website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.