Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/2179 van 16 december 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een rechthoekige tas
  bestaande uit een lichaam van gevormd siliconen-elastomeer. Aangezien het artikel
  bestaat uit gevormd siliconen-elastomeer, kan het niet worden aangemerkt als handtas
  met een buitenkant van kunststof in vellen. Het artikel valt derhalve niet onder de
  tekst van het tweede deel van post 4202. Het artikel is niet van de soort die
  gewoonlijk in de zak of handtas wordt meegedragen, zoals brillenkokers,
  portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, sigaretten- of sigarenkokers, pijpetuis en
  tabakszakken en kan daarom niet worden ingedeeld onder de onderverdelingen 4202.31,
  4202.32 en 4202.39. De tas moet worden ongedeeld onder GN onderverdeling 3926 90 97.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2122 van 16 december 2020 (PbEU L 426 van 17
  december 2020) heeft de Commissie de onbeperkte rechtenvrije toegang tot de Unie voor
  2021 gepubliceerd voor bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn
  verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees
  Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten.

 • Bij Verordening (EU) 2020/2131 van 16 december 2020 (PbEU L 430 van 18 december 2020)
  hebben het Europees Parlement en de Raad de afschaffing bekend gemaakt van de
  douanerechten op bepaalde goederen uit de Verenigde Staten.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/2080 van 9 december 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van gezouten en gedroogde
  halve tomaten, geschikt voor dadelijke consumptie. Het zouten is geen proces waarin
  hoofdstuk 7 voorziet. Het wordt als andere wijze van bereiding aangemerkt omdat bij
  droogprocessen niet noodzakelijkerwijs zout hoeft te worden toegevoegd. Indeling
  onder post 0712 is derhalve uitgesloten. Het product moet daarom worden ingedeeld
  onder GN-code 2002 10 90 als tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in
  azijn of azijnzuur.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad
  van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de
  Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het
  geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 352 van 22
  oktober 2020 is Besluit 2020/1532 van 12 oktober 2020 gepubliceerd. Dit besluit vormt
  een aanvulling op Besluit (EU) 2020/1410 en is thans gerectificeerd.