Jurisprudentie

 • De Douanekamer komt tot het oordeel dat de 691 kartons sigaretten wederrechtelijk uit
  de vrachtwagen zijn gelost nadat de douaneverzegeling was verbroken. Dit heeft tot
  gevolg gehad dat de douane de toegang tot en de controle op de sigaretten is
  verloren. Dit brengt met zich dat de sigaretten in Nederland aan het douanetoezicht
  zijn onttrokken in de zin van art. 203, eerste lid, CDW. Het verbreken van de
  satellietverbinding met de vrachtwagen kan niet als een onttrekking als bedoeld in
  voormeld arrest van het Hof van Justitie worden aangemerkt.

 • De overkapping van polyester van 3 m x 3 m, zonder zijwanden die wordt gespannen over
  een uit een buizenframe bestaand 'geraamte' op vier poten, moet naar het oordeel van
  de Douanekamer worden aangemerkt als een tuinparasol of een dergelijk artikel als
  bedoeld in post 66.01.

 • De Douanekamer heeft het Hof van Justitie gevraagd of post 90.21 zo moet worden
  uitgelegd dat een product, bestaande uit steriele, witte vlokjes van
  polydimethylsiloxaan, speciaal ontwikkeld en enkel bestemd voor aanwending als
  medisch-chirurgisch implantaat, daaronder kan worden ingedeeld?

 • De Douanekamer verwerpt zowel de stelling van de inspecteur als die van
  belanghebbende, en deelt het digitaal uurwerkje met elektronische spellen, in de vorm
  van een polshorloge (genaamd 'Watch & Game LCD games'), als speelgoed in onder
  post 95.03.

 • Werken van metaal die als zodanig definitief onbruikbaar zijn geworden door (onder
  meer) versnijden, vallen onder het begrip resten en afval, zonder dat aan die werken
  nadere eisen worden gesteld. Aldus de Hoge Raad.