Algemeen douanerecht

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/444 van 19 maart 2019 heeft de Commissie de
  wijziging gepubliceerd van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 onder meer wat
  betreft de in de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten in het licht van de
  terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

 • De Algemene douaneregeling is per 31 december 2018 gewijzigd als onderdeel van de
  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot wijziging van
  enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

 • In PbEU L 317 van 14 december is het Besluit Nr. 2/2018 gepubliceerd van de Gemengde
  Commissie EU-CTC van 4 december 2018 tot wijziging van de overeenkomst inzake
  douanevervoer.

 • In PbEU L 317 van 14 december 2018 zijn twee besluiten gepubliceerd ter zake van
  vervoersovereenkomsten met het Verenigd Koninkrijk. Het gaat daarbij om het Besluit
  Nr. 1/2018 van de Gemengde Commissie EU-CTC van 4 december 2018 betreffende een
  uitnodiging aan het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot de Overeenkomst
  betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer [2018/1987] en het
  Besluit Nr. 1/2018 van het Gemengd Comité EU-CTC van 4 december 2018 betreffende een
  uitnodiging aan het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot de overeenkomst inzake
  de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer [2018/1989].

 • Met de Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1063 zijn een aantal wijzigingen en
  rectificaties aangebracht in de Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 ter zake van
  het Douanewetboek van de Unie.